Derlemeler

Pelvik Taban Hastalıklarının Önlenmesinde Transperineal Ultrasonun Yeri
İndir
Menopozun Genitoüriner Sendromu ve Modern Yönetimi
İndir
Pelvik organ prolapsusu onarımı için rahim koruyucu ameliyatlar: meta-analiz ve klinik uygulama kılavuzları ile sistematik bir inceleme
İndir