Başkanın Mesajı

Sayın meslektaşlarımız,

Pelvik taban hastalıkları ve kozmetik jinekoloji, kadın hastalıkları ve doğum branşının giderek önemi artan ve birbiriyle sıkı ilişkiler içerisinde olan iki önemli alt disiplindir.

Pelvik taban ve kozmetik jinekoloji alanında kaliteli sağlık bakımına muhtaç kadın sayısının çok fazla olmasına rağmen meslektaşlarımızın bu disipline ilgisi asistanlık eğitiminin resmi bir parçası olmaması ve spesifik yan dal eğitiminin verilememesi sebebiyle yeterli düzeye henüz ulaşabilmiş değildir.

Sivil toplum örgütlerinin yenilikler benimsedikçe, kurumsallaşma arttıkça ve bilimsel ortamlarda kenetlendikçe uluslararası arenada gücünün artacağına inanıyoruz.

Her geçen gün hızla gelişen bu alanlarda dünyayı yakından takip ederek eğitim süreçlerinin tamamında hekim arkadaşlarımızla beraber yürüyeceğiz. Kongre ve toplantılar düzenleyerek, bilimsel yayınları ve eğitim programlarını ciddiyetle hazırlayarak tüm gayretimizle taviz vermeden, objektiflik çerçevesinde pelvik taban ve kozmetik jinekoloji ile yakından ilgileneceğiz.
Bu faaliyetleri gerçekleştirirken ulusal ve uluslararası derneklerle iş birliğimizi ve yeni ortak projeleri artırmak hedeflerimiz arasındadır. Derneğimiz alanına giren konularda sosyal ve akademik çalışmalara katkı sunmak üzere, bu görevi üstlenmiş bulunmaktan dolayı gurur duyuyoruz.

Derneğimiz ile ilgili her türlü görüş ve önerilere açığız. Derneğimizle ilgilenen ve mesleki deneyimlerini bilimsel bir çatı altında paylaşmak isteyen herkesi aramızda görmek bizi mutlu edecektir.  Web sitemizi takip ederek derneğimizle iletişim içinde kalabilir, gerçekleşecek olan faaliyetlerimizden haberdar olabilirsiniz.

Herkesi sevgi ve saygıyla selamlarım.

PET-KOZ Derneği Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr. Ozan DOĞAN