Mart Ayı Bülteni

Mart Ayı Bülteni

Bu bültenimizi Celal Bayar Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile sizler için ‘Üriner İnkontnans’ konusu çerçevesinde düzenledik.

İncele
Şubat Ayı Bülteni

Şubat Ayı Bülteni

Bu bülten�imiz� İstanbul Kartal Dr. Lütf�ü Kırdar Șeh�ir Hastanes�i ile ‘Pelv�ik Organ Prolapsusu’ konusu çerçeves�inde düzenlendi.

İncele
2023 Ocak Ayı Bülteni

2023 Ocak Ayı Bülteni

2023 yılının ilk bülteninde Mersin Üniiversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ile sizler için ‘Kozmetik Jinekoloji’ konusu çerçevesinde düzenledik.

İncele

Biz Kimiz?

Pelvik taban ve Kozmetik Jinekoloji Derneği (PET-KOZ), 2021 yılında İstanbul merkezli kurulmuştur.

Pelvik genital organ sarkması, idrar ve gaita kaçırma, işeme bozuklukları, kronik pelvik ağrı, cinsel işlevsel bozukluklar ,genital hastalıklar, genital kozmetik bozukluklar “pelvik tabana” ait birbiriyle yakından ilişkili problemlerdir. Bu problemlerin  tanı, tedavi ve önlenmesi; cerrahi, farmakolojik ve pelvik taban rehabilitasyon programları şeklinde çeşitlilik göstermektedir. Pelvik tabana ait bu tür sorunların yaklaşımı ve yönetimi uzmanlık konusudur. 

Derneğimiz; tüm kadınların  pelvik taban sağlığına yönelik en iyi hizmeti almaları için disiplinler arası iş birliği, eğitim, bilimsel araştırma ve toplumu bilinçlendirme çalışmalarını destekleme amacıyla kurulmuştur. PET-KOZ, tüm pelvik tıp ve rekonstrüktif cerrahisi ile ilgilenen hekimlerin klinik ve cerrahi eğitimlerine ve hastaların sağlık eğitimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.